Macoes Genesis – Mario  8 miesięcy, najlepsze szczenię w rasie, zdjęcie z konkurencji finałowych.
Nasz ukochany mały chłopiec.